Връщане на стока

Поръчки

 

Сайтът Бейби Трейд ЕООД е със специализирана насоченост бебешки и детски стоки и съдържа оферти за стоки, които са класифицирани по различни характеристики.

Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договорни отношения клиента от една страна и от друга Бейби Трейд ЕООД, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите. При поръчката или преди това клиентът се регистрира или направи поръчка по телефон във Бейби Трейд ЕООД, където задължително посочва “зона за доставка”, в която попада населеното му място, точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка. Посочването на неверни данни при регистрацията прави поръчката невалидна и не обвързва Бейби Трейд ЕООД.

При успешна поръчка, клиентът получава уведомителен e-mail на електронният си адрес, който е посочил в регистрацията си или е уведомен в телефонният разговор. След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

 

Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Бейби Трейд ЕООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: След натискане на бутона „КУПИ” и след попълване на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Бейби Трейд ЕООД.

 

Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

 

Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, отказът от покупка е приложим само за клиенти, които са физически лица /потребители/.

Потребителят има право да се откаже от покупката, направена през онлайн магазина www.kolichki.net, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която стоката е получена. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително е изпълнено следното условие:Стоката да не е използвана, да няма каквито и да били следи от употреба и да се върне в оригиналната, изцяло запазена опаковка, ведно с всички аксесоари, инструкции за употреба и други документи, които я придружават.

В случай, че потребителят се откаже от договорните отношения, Бейби Трейд ЕООД ще възстанови всички плащания, които са получени, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от Бейби Трейд ЕООД, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира търговеца за неговото решение за отказ от покупката. Бейби Трейд ЕООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако същият изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за потребителя.

Бейби Трейд ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на Бейби Трейд ЕООД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Бейби Трейд ЕООД за отказа си от договорните отношения.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Бейби Трейд ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

    

Последна актуализация: 01.07.2017 г